Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sketch do češtiny

sketch = skica (náčrtek); náčrtek; črtat; nástin; osnova; kostra; črta (náčrtek); číslo; výstup; skeč (krátká hra); krátká hra; načrtnout; nakreslit; nastínit (načrtnout); náčrt; nárys; naskicovat; skicovat; hrát; koncept; načrtat; narýsovat; hra; kreslit; návrh
area sketch = skica krajiny; náčrtek terénu;
composite sketch = syntetická podobizna; nákresový snímek; identikit;
dimensioned sketch = rozměrový náčrtek; kótovaný náčrt;
field sketch = situační náčrt nehody; schéma bojové situace; polní náčrt;

Příklady překladu slova "sketch" z webu:

I'll sketch in the missing vowels for clarity's sake.  Pro větší názornost tam dopíši i samohlásky.
Well, let me sketch it out for you.  Dobrá, přiblížím ti to.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorskidding   skiing   skill   skimmer   skimming   skipping   skirt   skirting