Nainstalujte si:
       

Překlad six months


six months = šest měsíců; půlrok; sextet
every six months = každých šest měsíců; jednou za půl roku;

Překlad six months z webu:
Six months max.  Maximálně šest měsíců.
After six months we all hated her but couldn't get rid of her.  Za půl roku jsme ji všichni nenáviděli, ale nemohli jsme se jí zbavit.
After about six months they lost steam.  Za šest měsíců všichni ztratí páru.
He'd bought it six months earlier;  Koupil ji před šesti měsíci.
What does an extra six months give you?  Proč chcete, aby trpěl ještě dalších šest měsíců?
She drowned in her own vomit about six months later.  Ona se asi za půl roku utopila ve vlastních zvratcích.
A thousand million things can happen before those six months occur.  Za těch šest měsíců se může stát milion věcí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsized   sizes   skate   skating   skeleton   sketch   skidding   skiing