Nainstalujte si:
       

Překlad situation


situation = situace (stav); postavení; poloha; stav (situace); místo; poměry; okolnosti; zaměstnání; situační; položení; pozice; umístění; pracovní poměr; pracovní místo; okolnost; začlenění budovy
awkward situation = trapná situace; nepříjemná situace;
crisis situation = krizová situace; kritická situace;
general situation = všeobecná situace; celková situace;
particular situation = specifická situace; určitá) situace; povážlivá situace;

Překlad situation z webu:
Situation here is under control.  Situace zde je pod kontrolou.
The situation was defused.  Situace se uklidnila.
The tactical situation was lousy.  Byla to zatracená situace.
We have a situation down here.  Měl byste něco vědět.
Chavez ran down the situation briefly.  Chavez krátce vylíčil situaci.
I was in the same situation as the others.  Nebyla jsem na tom o nic líp než ostatní.
I'll let you know what the situation is.  Dám vám o situaci zprávu.
Your executives is always aware of a situation like that.  O takových věcech nadřízený vždycky vědí.
The public ought to know how serious the situation was.  Veřejnost by měla vědět, jak vážná situa­ce nastala.
All you have to do is look at the situation from the outside, sir.  Je třeba se podívat na situaci zvenčí, pane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsix months   sized   sizes   skate   skating   skeleton   sketch   skidding