Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sit-in; site; siting; sitter do češtiny


sit-in = okupační akce (stávka ap.), stávka s přednáškami, demonstrace s přednáškami, protestní mítink, demonstrace, stávka vsedě, okupační stávka

site = poloha, stanoviště, staveniště, naleziště, umístění, montážní místo, parcela (prostor pro stavbu), dějiště, stavební plocha, prostor, plocha, být umístěn

siting = rozmístění, sezení, situace, volba umístění, zasedání, výběr místa, volba místa, situování, trasování, osazení, umístění


Next: situate; sizable; size; sizing    spheroid; spicery; spick-and-span; spicule