Nainstalujte si:
       

Překlad sit down


sit down = sednout si; posaďte se; posadit se; posaď se!; posadit; dosednout; usednout; sednout (si); sedat si; zastupovat co (v parlamentě)
please, sit down = prosím, sedněte si se; posaďte se, prosím; day to sit down = den na zamyšlení;
will you sit down = posaďte se;

Překlad sit down z webu:
Sit down somewhere.  Posaď se u nás.
Well, sit down and tell me all about it.  Tak se posaď a všechno mi vypověz.
Will you sit down with me a minute?  Neposadil byste se se mnou na chvilku?
At dusk we sit down wherever we are.  Až se zešeří, usadíme se na tom místě, kde právě budeme.
Do you want to sit down and eat?  Chceš se posadit a najíst se?
Marikosan, shut the door and sit down there.  Marikosan, zavřete dveře a sedněte si tady.
If you have a pipe about you, sit down and have a fill of mine!  Jestli máte fajfku s sebou, posaďte se a nacpěte si ode mne!
Sollozzo finally got in touch and wants to sit down with us.  Chce, abychom s ním začali jednat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsites   sitting   situated   situation   six months   sized   sizes   skate