Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sister do češtiny

sister = sestra; sesterský; sestra; děvče; kvalifikovaná ošetřovatelka; holka; jeptiška; ošetřovatelka; řeholnice; staniční sestra; sesterská společnost
big sister = sociální pracovnice; starší spolužačka; starší sestra; velká sestra;
ward sister = sestra u lůžka; sestra na oddělení; staniční sestra;

Příklady překladu slova "sister" z webu:

Sister son — time go work — give job?  Sestra syn - často do práce - dát místo?
Him sister son.  Sestra syn.
And her sister has problems too.  Ta její sestra má taky nějaký problémy.
I'll ring the sister here.  Zazvoním na sestru - tady.
It takes time, her sister replied.  Chvilku to trvá, odvětila její sestra.
Oh come along, silly, her sister said.  Ty to motáš, oslice, řekla její sestra.
Now you want to take my sister from me!  Ještě mi chceš vzít mou sestru!
How long ago is it since your sister died?  Jak je to dávno, co vaše sestra zemřela?
It was as if he had never had a sister at all.  Jako by nikdy vůbec žádnou sestru neměl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsit down   sites   sitting   situated   situation   six months   sized   sizes