Nainstalujte si:
       

Překlad sinking


sinking = ponořování; klesání; klesající; výlevka; potopení; vyčerpanost; mdlo; nervóza; klesavý; sklíčený; hloubení; prohlubování; snížení; sesedání; propadání; spouštění; zapouštění; vybrání; vtlačování; zatahování; umořovací; influkce; brodící se; klesací
shaft sinking = hloubení jámy; spouštění šachty;

Překlad sinking z webu:
Sinking invalids blew kisses to him from windows.  Bezmocní invalidé mu posílali z oken vzdušné polibky.
She was sinking in his arms, felt the bed under her.  Sklouzla z jeho paží a ucítila pod sebou postel.
Chia felt a sinking feeling.  Chiy se zmocnil nepříjemný pocit.
Orr popped out of the sinking airplane last.  Orr vylezl z potápějícího se letadla poslední.
I'm like a claustrophobe in a sinking submarine.  Jako bych měl klaustrofobii a ocitl se v potápějící se ponorce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsinus   siphon   sister   sit down   sites   sitting   situated   situation