Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sink into do češtiny

sink into = klesat do; pronikat; pronikat pomalu; vnikat pomalu; ponořit do; probořit; spadnout; vbořit; vnořit; zapadnout; pomalu vnikat; zabořit se do; bytí a nebytí

Příklady překladu slova "sink into" z webu:

He stabbed upwards feeling the blade sink into the man's groin.  Bodl vzhůru a cítil, jak se čepel muži zaryla do slabin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsinker   sinking   sinus   siphon   sister   sit down   sites   sitting