Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad singleton; singsong; singular; singularity do češtiny


singleton = jediná karta trumfů v ruce, jediný člověk, množina obsahující jediný prvek, ojediněle se vyskytující věc, samostatný let, sólo let

singsong = říkanka, zpěvavý, přednes, prozpěvovat, monotónní rýmy, monotónní spád řeči, monotónní verše, schůzka se zpěvem, zpívání

singular = pozoruhodný, zvláštní, neobyčejný, jedinečný, jednotné číslo (jaz.), singulární (mat.), individuální, jednoduchý, výstřední, nezvyklý, neobvyklý, v singuláru


Next: sinistral; sink; sinkage; sinter    speeding; speeding-up; speedway