Nainstalujte si:
       

Překlad singing


singing = zpívání; zpěv; zpívající; zpěvavý; zpěvný; pěvecký; pískání; rušivé kmitání; rušení pískáním; kmitání; zaznívání; houkání; bublání; prozpěvování; ožehování; hvízdání; míra stability
community singing = zpěv všech přítomných; společný zpěv; masový zpěv; sborový zpěv;

Překlad singing z webu:
The singing stopped.  Zpěv okamžitě ustal.
They'd started singing without her;  Toho dne začaly ženy zpívat bez ní.
At ten, the singing started.  V deset se začalo zpívat.
A happy voice began singing a familiar jingle:  Veselý hlas začal zpívat známou znělku:
He would never dream of singing to a girl now;  Teď by ho už ani ve snu nenapadlo, aby nějaké dívce zazpíval.
Norman also rolled, but more leisurely, singing along with the radio:  Norman se také rozjel, ale pomaleji a zpíval si spolu s rádiem:
Away behind them now the shouting and singing suddenly stopped.  Pokřik a popěvky za nimi náhle ustaly.
A blackbird had come into the tree and was singing blithely there.  Na strom zalétl kos a čile si tam prozpěvoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsingle   singles   sinister   sink into   sinker   sinking   sinus   siphon