Nainstalujte si:
       

Překlad since


since = od (2. p., časové východisko, až do této chvíle); od té doby; protože; od té doby, co (1. p.); od roku; od tehdy (1. p.); od těch dob; potom (1. p.); mezitím (o čase); zatím (1. p.); před (1. p.); ježto (poněvadž); poněvadž; vzhledem k tomu, že
ever since = od té doby, co; od té doby; od doby; vždycky;
long since = dávno; již dávno;
that since = že od; že od roku;

Překlad since z webu:
Since then?  A od té doby?
But since when are criminals logical?  Ale odkdy se zločinci chovají logicky?
No snow since morning;  Od rána bez sněženi;
From where and since when?  Odkud a odkdy?
They're all the rage since the war.  Od války strašně frčí.
I've been on the go since — hell, since 6:  Jsem na nohou od...
But he had not seen him since he arrived.  Ale co přišel, ani se neukázal.
The afternoon was fine, the mist long since gone.  Odpo­ledne bylo jasné, opar se dávno rozplynul.
I've been on the go since — hell, since 6:  Jsem na nohou od...
It had been nearly a decade and a half since the blast.  Od exploze uběhlo už deset a půl roku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsincerely   singing   single   singles   sinister   sink into   sinker   sinking