Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad simulated; simultaneous; sin; sincere do češtiny


simulated = simulovaný, fingovaný, předstíraný, fiktivní, umělý, značkovaný, modelovaný, napodobený

simultaneous = současný, soudobý, souběžný, paralelní, současně probíhající, probíhající současně, společný, stejnodobý

sin = hřešit, prohřešek, přestupek (hřích), sinus (mat.), zhřešit, prohřešit se, hříšný, sin (sinus)

sincere = opravdový, skutečný, pravý, čistý, ryzí, nefalšovaný, nelíčený


Next: sincerity; sinecure; sinew; sinewy    specificity; specify; specious; speck