Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad simple do češtiny

simple = jednoduchý; prostý (jednoduchý); prostoduchý; nestrojený (přirozený); upřímný; hloupý; nelíčený (přirozený); přirozený; prvního stupně (rovnice, mat.); prostá věc; hlupák; naivka (hlupák); absolutní; naivní; lyžování; parní stroj; pracovat; jasný; jeden
fee simple = absolutní vlastnictví; neomezené vlastnictví; plnoprávné vlastnictví;
very simple = velmi jednoduchý; prostinký; austere and simple = přísný a jednoduchý;

Příklady překladu slova "simple" z webu:

Simple things.  Prosté věci.
A simple man.  Je to prostý člověk.
But the simple fact is:  Ale pravda je prostá:
Is a very simple one.  Je velmi prostý.
Let us take a simple example.  Vezměme si jednoduchý příklad.
You fell for a very simple trick!  Chytil ses na jednoduchej trik.
He was essentially a man of simple tastes:  Byl v zásadě mužem prostých tužeb:
Of course the calculation now was a simple one.  Teď už ovšem byl výpočet snadný.
By all rights it could have been a simple wrong number.  Mohl to přece být jednoduše běžný omyl.
My dear sir, the problem had become a very simple one.  Milý pane, to byl docela prostý problém.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsimplex   simplification   simulation   simulator   since   sincerely   singing   single