Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad simmer; simper; simple-minded; simpleton do češtiny


simmer = povařit se, slabě vřít, zvolna se vařit, začít vařit, vařit zvolna, vařit se zvolna, vřít (též přen.), slabé vření, povařit, bublat, mírný var, začínat vřít

simper = uculovat se, samolibý úsměv, uculení, culení, hloupě se usmívat, šklebit se, ušklíbat se, ušklíbání, špulit se

simple-minded = přihlouplý, naivní, upřímný, bezelstný, omezený, hloupoučký


Next: simplicity; simplify; simply; simulate    spattering; spattle; spawn; spawning