Nainstalujte si:
       

Překlad silica


silica = křemen; křemenka; kysličník křemičitý; dinas; oxid křemičitý; křemík; křemenkový; silikagel; dinasová cihla
fused silica = tavený křemen; křemenné sklo;

Překlad silica z webu:
The gamma assemblers break down carbon material in silicate layers.  Gama asemblery rozrušují uhlíkový materiál ve vrstvách silikátů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsilicate   silicic   silken   silly   silver   simple   simplex   simplification