Nainstalujte si:
       

Překlad silhouette


silhouette = silueta; obrys; stínový obraz; siluetový; obrysový obraz; načrtnuté postavy
low silhouette = nerozhodné stanovisko; váhavec;

Překlad silhouette z webu:
The silhouette of the edunei.  Silueta edunei.
A man's silhouette moved across it then vanished.  Přešla tam silueta muže a pak zmizela.
Lightning threw into silhouette a man who stood watching the storm.  Světlo blesku odhalilo siluetu muže, který pozoroval bouřku.
Then he saw the silhouette to port aft.  Pátral ve tmě, oči napnuté, když náhle spatřil jeho siluetu.
She was firing at the silhouette target seven yards in front of her.  Pálila na terčovou siluetu sedm metrů před sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsilica   silicate   silicic   silken   silly   silver   simple   simplex