Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad silent do češtiny

silent = tichý; mlčící; zamlklý; mlčenlivý; němý; klidný; bezhlučný; rezervovaný; nehlučný; neslyšitelný; nečinný; dřímající; nevyslovený; málo hlučný; tichošlápek; prázdný; zmlklý; bezhlasný; klidný oblouk
be silent = být tiše; být zticha; mlčet;
become silent = tichnout; umlknout;
remain silent = nemluvit; zachovat mlčení;

Příklady překladu slova "silent" z webu:

Silent and still.  Tiše a klidně.
The silent thunders of the deep.  Němé hřmění hlubin.
Stavros was silent a time.  Stavros ztichl.
It was a silent alarm.  Byl to tichý poplach.
It vanished in a silent explosion.  Světlo s tichým výbuchem zmizelo.
Have you a pair of silent shoes?  Máte nehlučné střevíce?
For half an hour he was silent and still.  Půl hodiny mlčel a nehybně seděl.
Paul looked down at her for a silent moment, then:  Chvíli se na ni díval beze slova a pak zašeptal:
What story lay locked in that dead and silent brain?  Jaký příběh se ukrýval v tichém a mrtvém mozku?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsilhouette   silica   silicate   silicic   silken   silly   silver   simple