Nainstalujte si:
       

Překlad silence


silence = ticho; mlčení; umlčet (4. p.); mlčenlivost; utišit (umlčet); ztlumit; zmlknout; opomenutí; odmlčení; odmlka; smrt; pomlka; pauza; donutit mlčet; potlačit; tlumit; odhlučnit; tiše!; usadit; přerušit; zrušit (zvukovou signalizaci); tichý; tlumit hluk
awkward silence = trapné ticho; trapné mlčení; rozpačité mlčení;
break silence = promluvit; přerušit mlčení;
dead silence = hluboké ticho; mrtvé ticho;
death-like silence = hrobové mlčení; hrobové ticho;
keep silence = mlčet (zachovat ticho);

Překlad silence z webu:
Silence him!  Umlč ho!
The silence grew.  Ticho houstlo.
In the silence of the sky.  V tichu oblohy.
There was a silence between us.  Nastalo ticho.
It was the sudden silence that shook me awake.  Probudilo mě ticho.
I had never heard a silence like it.  Nikdy jsem neslyšel takové ticho.
For a moment only, there was silence in the hall.  V sále se na okamžik rozhostilo ticho.
I decided to pull it down and silence it for good.  Rozhodl jsem se, že zvonek strhnu a umlčím nadobro.
Karnak rubbed at his eyes and let the silence grow.  Karnak si protřel oči a nechal ticho narůstat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsilencer   silent   silhouette   silica   silicate   silicic   silken   silly