Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad silage do češtiny

silage = siláž; píce; silážový; silážní krmivo; silážovat; zesilážovat; silážní plocha
grass silage = travní siláž; silážní píce; maize for silage = kukuřice na siláž;
silence   silencer   silent   silhouette   silica   silicate   silicic   silken