Nainstalujte si:
       

Překlad signs


signs = znaky; podpisy; znamení; příznaky; jelen sika
manifest signs = zřejmé stopy; zřejmé znaky;
stop-go signs = pouliční světla (signály); pouliční světelné signály;

Překlad signs z webu:
The signs were everywhere.  Znamení byla všude.
Plenty of signs and rooms.  Byla tu spousta značek a spousta nejrůznějších místností.
How about the signs of the zodiac?  A co ta znamení zvěrokruhu?
But he didn't need signs and lamps;  Ale on nepotřeboval cedule ani světla;
He's comatose but the vital signs are good.  Je v komatu, ale vitální známky jsou dobré.
They've been waving those same damned signs for years.  Mávají těmi stejnými zatracenými hesly už celá léta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsilage   silence   silencer   silent   silhouette   silica   silicate   silicic