Nainstalujte si:
       

Překlad significant


significant = významný; podstatný; důležitý; závažný; mnohoznačný; mnoho napovídající; platný; význačný; příznačný; významový; něco významného; symbol; pozoruhodný; signifikantní; platná číslice


Překlad significant z webu:
They were significant law students.  Jsou přece důležité studentky práv.
This route had two significant disadvantages.  Třeba nastal čas pro daleko ambicióznější vizi.
I am not a politically significant target.  Nejsem politicky významný cíl.
Another black hole, and a rather significant one.  Další černá díra, a velice podstatná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsignificant digit   signs   silage   silence   silencer   silent   silhouette   silica