Nainstalujte si:
       

Překlad significance


significance = význam; smysl; důležitost; významnost; dosah; hodnota; platnost bitu; váha; významový; platnost; signifikance; úroveň důležitosti
word significance = hodnota slova; významnost slova;

Překlad significance z webu:
What significance has that?  Co to má znamenat?
I realized the significance of this.  Uvědomil jsem si význam následujících chvil.
You should appreciate the significance of your own reports, doctor.  Dovedete zvážit význam svých vlastních zpráv, doktore.
He had not grasped the significance of what was going on.  Význam událostí mu unikal.
It took a moment for the significance to penetrate.  Harlanovi okamžik trvalo, než se mu všechno zase vybavilo.
He shook his head, not comprehending the significance of this.  Zavrtěl hlavou, protože nepochopil význam toho, co řekla.
The highway signs assumed a new and ominous significance now.  Dálniční značky dostaly nový a hrozivý význam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsignificant   significant digit   signs   silage   silence   silencer   silent   silhouette