Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad signed; signification; signify; signing do češtiny


signed = podepsaný, označil, označený, se znaménkem, už je ruka v rukávě, signovaný

signification = význam, smysl, oznámení, důležitost, doručení, přesný význam

signify = značit, mít nějaký smysl, dát najevo, naznačit, projevit, označit, mít důležitost, mít význam, naznačovat, oznámit

signing = signál, svislé značení, označení znaménkem, podpisující, signalizující, signující, označení zásilky, podpisový, podepisování


Next: signpost; silencing; sill; silo    sparing; sparkish; sparkle; sparkler