Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad signalman do češtiny

signalman = signalista (žel.); spojař; hradlař; naváděč jeřábu; výhybkář; signalistický; návěstník; abeceda znaků
chief signalman = dozorce výhybek; návěstní mistr;

Příklady překladu slova "signalman" z webu:

Another signalman sat there at his equipment.  Tam seděl u svých přístrojů další spojař.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsignature   significance   significant   significant digit   signs   silage   silence   silencer