Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad signalize; signatory; signboard do češtiny


signalize = označit, vysílat, signalizovat, upozornit, vytyčit, vyzdvihnout, podtrhnout, oslavit, oznámit signálem, vyznamenat

signatory = signatární (podepsaný na smlouvě), signatářský, podpisovatel smlouvy, podepisující strana, smluvní, podepsaný na smlouvě, podpisovatelka, signatářka, odepsaný


Next: signed; signification; signify; signing    spanker; spanning; spar; sparge