Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad signal do češtiny

signal = signál (smluvený); návěští; signální; znamení (smluvené); podnět; popud; signalizovat; znamenitý; vynikající; mimořádný; dát znamení; pozoruhodný; výtečný; dát signál (signalizovat); ohlašovat signálem (signalizovat); hlásit signálem; telegram; styk
acoustic signal = akustický signál; akustická návěst; slyšitelná návěst; akustický hlásič; zvukový signál;
actuating signal = ovládací signál; akční veličina; akční signál; budicí signál;
advance signal = předvěst (žel.); předzvěst; spouštěcí signál;

Příklady překladu slova "signal" z webu:

Signal fires.  Signální ohně.
Your signal is five by five.  Váš signál je jasný a čistý.
There's a signal en route.  Na cestě je zpráva.
Jack took the signal from that.  Jack to pochopil jako signál.
What's the word on signal traffic analysis?  Co se říká v analýze provozu?
Why were lights used to signal across the basin?  Proč se k signalizaci přes pánev používala světla?
High above him he saw the signal smoke.  Vysoko nad sebou zahlédl kouřové znamení.
Thirty minutes, and not a word or signal from anyone.  Půl hodiny a ani slovo či znamení od někoho.
The problem the program addressed was one of signal versus noise.  Otázky, které program řešil, se týkaly vztahu mezi signálem a šumem.
Skipper, we got good water around us, and the signal is real faint.  Kapitáne, máme kolem sebe dobrou vodu, a signál je opravdu slabý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsignal indicator   signal lamp   signal light   signal storage   signaling