Nainstalujte si:
       

Překlad sights


sights = zraky; mířidla; vyhlídkový
iron sights = mechanická mířidla; otevřené hledí;

Překlad sights z webu:
Sights and sounds flowed meaninglessly about him.  Zrakové vjemy i zvuky jej míjely bez jakéhokoliv významu.
The sights and smells of death didn't much distress him.  Pohled na smrt a její zápach ho nevyvedl z rovnováhy.
There's stranger sights inside us both.  Existují neznámá místa uvnitř nás obou.
Point out the sights as we go along, please.  Během cesty mě upozorňujte na pozoruhodnosti.
We've seen some amazing sights together, haven't we?  Viděli jsme spolu spoustu krásy, vid?
I had him in my sights as soon as he stepped out.  Měla jsem ho na mušce, sotva vylez.
Vic 6 was a deer in his sights — but it wasn't hunting season.  Vic 6 byl vysoká, kterou měl na mušce - ale nebyla lovecká sezóna.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsign on   signal   signal indicator   signal lamp   signal light   signal storage   signaling   signaling device