Nainstalujte si:
       

Překlad sight


sight = pohled; zrak; podívaná; hledí (okénko); zahlédnout; prohlížet si; dohled; zaměření; míření; mířidlo; okénko (hledí); předložení (směnky); turistická atrakce (pamětihodnost); hledáček (fot.); zpozorovat; dívat se pozorně (prohlížet si); mířit; namířit
after sight = a vista; po vidění; po předložení směnky; na viděnou;
aperture sight = mířidlo s průhledítkem; dioptrické hledí;
at sight = na pohled; na viděnou; při předložení směnky; spatra (bez přípravy);
bar sight = stavěcí hledí; zrakem; od oka;

Překlad sight z webu:
The sight wounded her.  Ten pohled ji zraňoval.
A fair sight it was.  Nádherný pohled.
Duncan loathed the sight of him.  Duncan si ten pohled hnusil.
He was out of sight for two years.  Celé dva roky byl z dohledu.
The hearse was out of sight now;  Furgon už zmizel z dohledu;
Pretend you see this sort of sight daily.  Dělej, že vídáš tenhle druh podívané denně.
A flight of stairs curved out of sight to his left.  Po jeho levici vedly někam mimo jeho dohled schody.
They turned another corner and were out of sight and hearing.  Zahnuli za další roh a zmizeli z dohledu i doslechu.
We aren't going to let you out of our sight until this job's over.  Nenecháme tě jít, dokud ten úkol nedokončíme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsights   sign on   signal   signal indicator   signal lamp   signal light   signal storage   signaling