Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sifting; sigh; sight-seeing; sighting do češtiny


sifting = prosívající, propad, prosívání, přešívání, upravování, prosévací, prosevek, probírka, třídění

sigh = povzdechnout si, povzdech, vzdech, povzdechnutí, toužit, kvílet (o větru), zatoužit, naříkat, vzdychnout, vzdechnutí, vzdechnout

sight-seeing = prohlídka, prohlídka pamětihodností, prohlížení památek, zájezd (turistický, vlastivědný), okružní, prohlídka města, výlet (turistický, vlastivědný), prohlídkový


Next: sightseeing; sign; sign-off; sign-post    spaciousness; spaghetti; spall; spalling