Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad siege do češtiny

siege = obležení; oblehnout (pevnost); obléhání; pracovní stůl; obklíčení; naléhání; přemlouvání; dlouho trvající choroba; vyčerpávající údobí; moře; halda; hromada; nápor; podlaha; dlouhé období těžkostí; sídlo; obléhací; obléhat; obklíčit; hněď
raise the siege = upustit od obléhání;

Příklady překladu slova "siege" z webu:

Siege guns?  A co zbořit?
The siege lasted eleven months.  Obléhání trvalo je­denáct měsíců.
Age is like frost or siege or sunset, even sometimes like a rock.  Věk je jako mráz nebo obležení nebo zá­pad slunce, někdy jako skála.
I can't give you those, while the siege is going on.  To vám nemůžu poskytnout, dokud trvá obležení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsieve   sight   sights   sign on   signal   signal indicator   signal lamp   signal light