Nainstalujte si:
       

Překlad sideways


sideways = stranou; bokem; šikmo; bočně; kosý; šikmý; boční; číslicový; příčný (pohyb); ze strany; úkosem; boční směrník
travel sideways = posouvat se příčně; příčně se posouvat; stretch arms sideways = rozpařit;

Překlad sideways z webu:
I glanced sideways at him.  Okosem jsem na něho pohlédl.
This one was gazing sideways through the tall grass.  Tento se díval stranou skrz vysokou trávu.
Susan gave her grandfather a sideways look.  Zuzana vrhla na svého dědečka kosý pohled.
The impact was stunning, knocking them sideways through the air.  Náraz byl zničující a vyhodil je oba do vzduchu.
It was cold and sharp and falling sideways in the fierce wind.  Ledové kapky nás štípaly a šlehaly v silných poryvech ze všech stran.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsiding   siege   sieve   sight   sights   sign on   signal   signal indicator