Nainstalujte si:
       

Překlad sickness


sickness = choroba; nemoc; nezdravost; zvracení; vrhnutí; dávení; slabost; pocit na zvracení; krámy; nevolnost; zvedání žaludku; menstruace; měsíčky; onemocnění; nemocnost
altitude sickness = výšková nemoc; horská nemoc;
decompression sickness = choroba z dekomprese; kesonová nemoc; aerobolismus;
motion sickness = nemoc z pohybu; cestovní nevolnost; kinetóza;
mountain sickness = závrať; horská nemoc; spavá nemoc;

Překlad sickness z webu:
The sickness will leave you faster.  Nevolnost vás rychleji přejde.
Meanwhile, the sickness spreads among us, she said.  Zatím se mezi nás vkradla nemoc, poznamenala.
Skin conditions and sickness are common.  Nemoci a vyrážky jsou zde zcela běžné.
A horrible sense of sickness came over him.  Přepadl ho hrozný pocit nevolnosti.
My doubt grew like a sickness as we rode along.  Má pochybnost rostla během jízdy po té silnici jako nějaká nemoc.
The night passed as nights of deepening sickness always do;  Noc minula, jak už noci s postupující nemocí míjejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorside acceleration   side board   side post   side window   sideboard   sidegate   sideline   sidewall