Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sickly; side; side-step; sidecar do češtiny


sickly = neduživý (chorý), často churavý, odporný, působící zvedání žaludku, chorý, stonavý, mdlý, nezdravý, chabý, slabý, nanicovatý, chorobný

side = postranice (bočnice), svah, krajina, břeh, politická strana, vlastnost (stránka), vedlejší, postranní, podružný, okrajový, bočnice, bok (strana)

side-step = uhnout se, skočit nabok, krok stranou, úkrok, stupačka, udělat krok stranou


Next: sidelong; sidestep; sidetrack; sideward    souring; sourpuss; souse; southwester