Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sickle do češtiny

sickle = srp; půlměsíc; srpek; srpový; srpkovitý erytrocyt

Příklady překladu slova "sickle" z webu:

The bar was stamped with a hammer and sickle and 99,999.  Tyčka byla označena kladivem a srpem a číslem 99,999.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsickness   side acceleration   side board   side post   side window   sideboard   sidegate   sideline