Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shuttle do češtiny

shuttle = raketoplán; kyvadlový (v dopravě); autobus pro kyvadlovou dopravu; jezdit sem a tam; člunek (tkalcovský); kyvadlová doprava; pohybovat se sem a tam; pendlovat; kolísat; váhat; košíček míčku; normalizování (magnetického materiálu); normalizovat; stavidlo
space shuttle = raketoplán (kosm.); kosmická loď;

Příklady překladu slova "shuttle" z webu:

The shuttle will have it down within the hour.  Prámem bude dole během jedné hodiny.
Boaz, is a shuttle out?  Boaz, je prám venku?
We wish to send a shuttle to your ship.  Hodláme vyslat prám k vaší lodi.
How are you going to get the shuttle out of its garage?  Jak dostanete raketoplán z garáže?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsick leave   sickle   sickness   side acceleration   side board   side post   side window   sideboard