Nainstalujte si:
       

Překlad shutoff


shutoff = vypnutí; vypnout; uzavření; uzavírací posloupnost
cylinder shutoff = odpojení válce; vypnutí válce;
engine shutoff = zastavit motor; vypnout motor;
shutter   shuttering   shuttle   sick leave   sickle   sickness   side acceleration   side board