Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shutdown do češtiny

shutdown = přerušení práce; zavření; uzavřít; zastavení práce; sestřel; shození; legální ukončení systému; zastavení provozu; zastavení výroby; zavření obchodu; vypnutí; vypínací; odstavení; odstávka; vysazení motoru; vypnutí motoru; přerušení provozu; vyřadit
emergency shutdown = nouzové vypnutí; havarijní odstavení;
planned shutdown = plánované odstavení; plánované zastavení;

Příklady překladu slova "shutdown" z webu:

You see that shutdown movie teeayter?  Vidíte to zrušený kino?
The loading was what the shutdown was all about.  Nebo alespoň to, co se nám jako zhroucení jevilo.
We know from when to when the shutdown occurred.  Víme, od kdy do kdy ke zhroucení došlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshutoff   shutter   shuttering   shuttle   sick leave   sickle   sickness   side acceleration