Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shrink; shrinking; shrivel do češtiny


shrink = psychiatr, zmenšovat se, schoulit se, skrčit se, scvrknout se, stáhnout se, couvnout, zmenšit, seschnout se, ustoupit, podlehnout, zhroutit se

shrinking = scvrkávající se, bázlivý, bojácný, smršťování, srážení, sesýchání, svraštění, stažení (vytaženého plechu poškozené karoserie), zatažení (vytaženého plechu poškozené karoserie), zmenšení obrazu, zhušťování, zmenšování


Next: shrivelled; shrouding; shrub; shrubbery    soothe; soother; soothing; sooty