Nainstalujte si:
       

Překlad shrift


shrift = zpověď (náb., zast.); rozhřešení (náb., zast.); prozrazení (náb., zast.); pronikavý
short shrift = krátký čas ke zpovědi; žádné cavyky;
shrinkage   shroud   shunt   shutdown   shutoff   shutter   shuttering   shuttle