Nainstalujte si:
       

Překlad shreds


shreds = klihovka; kusy; stružky; nudle; fritovat
coney shreds = zaječí nudle; klihovka;

Překlad shreds z webu:
Now they could see the shreds of rooms open to the skies.  Te d' viděli kusy zdí čnící knebi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshrift   shrinkage   shroud   shunt   shutdown   shutoff   shutter   shuttering