Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shower do češtiny

shower = sprcha; liják; sprchovat se; zahrnovat (4. p., 7. p.); osprchování; pršet; sprchnout; pokropit; postříkat; osprchovat; sprška (přeháňka); lít (silně pršet); pršet silně (lít); déšť; sprchování; zasypávat; sprchovat; téct; záplava; sypat; silně pršet
emergency shower = nouzová sprcha; bezpečnostní sprcha;
meteor shower = meteorický roj; meteorový déšť;
meteoric shower = meteorická sprška; meteorický roj; have a shower = sprchovat se;

Příklady překladu slova "shower" z webu:

The shower helped.  Sprcha pomohla.
You can't shower or bathe?  To se nemůžete sprchovat ani koupat?
He heard the shower stop.  Sprcha se zastavila.
Chia had had a shower right away.  Chia se okamžitě osprchovala.
Just a matching black rubber shower sandal.  Jen černý gumový sandál.
The hand reached out, past the shower curtain.  Zpoza sprchové plenty se natáhla ruka.
Johnny told him to get under the shower and then take a snooze.  Johnny mu přikázal, aby se šel vysprchovat a pak si zdříml.
Water water everywhere but not a drop to shower in.  Všude samá voda, ale ani kapka, aby se člověk mohl vysprchovat.
I showered in the toilet that doubled as the shower area.  Dala jsem si sprchu v místnosti, která sloužila zároveň jako zá­chod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshred   shredder   shreds   shrift   shrinkage   shroud   shunt   shutdown