Nainstalujte si:
       

Překlad should


should = měl by; měl bys; možná; měli bychom; měli byste; měli by; kdyby; pokud by; v případě, že by; náležet; může být považován za (4. p.)
he should = měl by (teď); že by; that I should = že bych měl;
that you should = že byste měl;

Překlad should z webu:
Should it?  Mělo by?
It should be.  To asi jo.
Now what should he do?  Co teď?
Even though there should be two.  Tak to je.
And that's as it should be.  A tak to má být.
If he isn't dead, he should be.  Neníli mrtev, měl by být.
There was no reason why he should be.  Nebylo také důvodu proč.
No one has told him - why should they tell him?  Nikdo mu to neřekl - proč také?
A grip on youself, um, is what you should get.  Měl byste se sebrat, hm, vážně.
This is going to be a time when friends should stick together.  Tedle doba, kdy kamarádi musejí držet basu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshoulder   shoulder belt   shovel   shower   shred   shredder   shreds   shrift