Nainstalujte si:
       

Překlad shotgun


shotgun = kulovnice; brokovnice; z mnoha různých léků; smíchaný; všeobecný; vynucený; brokovnicový; lovecká puška; výstřely
superposed shotgun = broková kozlice; kozlice broková;

Překlad shotgun z webu:
The shotgun was handled differently.  S brokovnicí postupovali jinak.
But the shotgun was the final straw.  Srdce se jí rozbušilo a ruce roztřásly.
He'd taken the shotgun and had it aimed, but didn't fire.  Vzal brokovnici a zamířil, avšak nestřílel.
Ballantine was grabbing the shotgun from the closet.  Poplašný systém se rozhoukal.
Obrecki stepped to the side and brought the shotgun down.  Obrecki ustoupil stranou a zamířil brokovnicí dolů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshould   shoulder   shoulder belt   shovel   shower   shred   shredder   shreds