Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad short do češtiny

short = krátký; krátkodobý; omezený; skoupý (sporý); křehký (pečivo); krátká slabika; malý (krátký); nízký; nedostatečný; neúplný; úsečný (stručný); stručný; sporý; silný (o lihovině); řízný (silný, o lihovině); šortky; panák (štamprle, lihoviny); baissista
be short = být krátký; být zkrácený; nebýt spokojen; nedostačit;
break short = zkrátit; přerušit; skončit;
cash short = manko; pokladní schodek;
come short = nedostačit (stát se nedostatečným); neuspokojit; nebýt spokojen; zkrátil (4. p.); zkrácený;

Příklady překladu slova "short" z webu:

Short hours.  Krátká pracovní doba.
The short list.  Užší výběr.
It's a short flight.  Je to krátký let.
He gave a short laugh.  Krátce se zasmál.
He drew up a short list:  Načrtl si stručný seznam:
Our cheer had been of short duration.  Naše radost tedy netrvala dlouho.
But it's only been dead a short time.  Ale je po smrti dost krátce.
All right, she said, it's only a short one.  Tak dobře, řekla nakonec, jen jednu krátkou.
I'll show you, if you don't mind a short wait.  Jestli můžete chvilku počkat, ukážu vám to.
Nolly was a good boy, but a little bit short on brains.  Nolly byl hodný kluk, ale trochu nedovtipa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshort circuit   short cut   short term   short-circuit   short-circuit current   shortage   shorts   shotgun