Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shore do češtiny

shore = břeh; pobřeží; pobřeží moře; stříhal; podpěra; souš; vysadit na břeh; vzpěra; vylodit; pobřežní; opěra; slupice; mořský; opírat; podpírat; podpora; stojka; nábřeží; mořské pobřeží; břeh jezera; mořský břeh; říční břeh; rozpěra; podepřít; vzepřít
back shore = šikmá podpěra; opěra;
dead shore = stojka; opěrný špalek; opěra;
inhospitable shore = nehostinný břeh; nehostinné pobřeží;
off shore = v pobřežních vodách; blízko břehu;
on shore = na pobřeží; na břehu;
stony shore = kamenité pobřeží;

Příklady překladu slova "shore" z webu:

Sullenly the shore party began to obey.  Skupina na břehu se začala rozmrzele podvolovat.
I'll lead the shore party - ten men.  Vezmu si na starost skupinu, která půjde na břeh.
It might never come to shore again.  Možná že už se nikdy nevrátí k pobřeží.
The rest of you shall continue shore patrol.  Ostatní pokračují v pobřežní hlídce.
I was probably twenty feet out from the shore now.  Byl jsem od břehu tak sedm metrů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshort   short circuit   short cut   short term   short-circuit   short-circuit current   shortage   shorts