Nainstalujte si:
       

Překlad shopping


shopping = nakupování; nákup; nákupní; obchodní; nákupní koš; nákupy; obchodní zóna
do shopping = obstarat nákupy; nakoupit si; obstarat si nákup; nakupovat v drobném;
go shopping = nakupovat; jít nakupovat; jít na nákup;
window shopping = prohlížení si výkladních skříní; prohlížení výloh; do one's shopping = obstarat si nákup;

Překlad shopping z webu:
His shopping took place in utter silence.  Nákup se odbýval v naprostém tichu.
We're a shopping species.  Jsme nakupovací druh.
We have some shopping to do, too, he added quietly.  Musíme taky ještě udělat nějaké nákupy, dodal klidně.
Why did we go shopping if we aren't going to buy anything?  Tak proč jsme šli nakupovat, když nic nekoupíme?
Your wife wanted to go shopping didn't she?  Vaše žena přece chtěla nakupovat, ne?
I asked him why he was shopping and not at the office.  Zeptal jsem se ho, proč nakupuje a není v práci.
He should have seen me on the shopping trip!  To by mé měl vidět na těchhle nákupech!
He seemed suspicious and began darting around the shopping district.  Vypadal podezřívavě a začal pobíhat po obchodní čtvrti.
You go in the front door and get a shopping cart.  Jdete do předních dveří a dostanete vozík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshore   short   short circuit   short cut   short term   short-circuit   short-circuit current   shortage