Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad shooting do češtiny

shooting = střílení; střelba; revír; honitba; natáčení filmu; střílející; pronikavý; bodavý; střelecký; vstřelování; lov; honba; klíčení; píchání; pučení; výstřel; dostřelující; filmující (točit, film.); slevující; natočení; natáčení; vypálení; seizmický průzkum
dry shooting = napodobená střelba; značkovaná střelba;
trouble shooting = hledání závady; technická služba (servis); hledání chyby; lokalizace poruch;

Příklady překladu slova "shooting" z webu:

The shooting and all.  Jak byl u toho střílení a tak dále.
What about shooting craps?  A co u kostek?
Wally called it shooting ;  Wally tomu říkal střelba .
Have you ever heard shooting there?  Slyšel jste tam někdy střelbu?
I'm not having my guards shooting citizens.  Nestojím o to, aby moji gardisté stříleli občany, které mají chránit.
If my orders are obeyed the shooting will stop.  Pokud ano, popravy ustanou.
Atomics in a few months and a shooting war going on right now!  Takže atomovky za pár měsíců a už teď se střílí, co!
It had been made to look foolish by the shooting of the old man.  Atentát na starého pána ji tak trochu zesměšnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshop-window   shopping   shore   short   short circuit   short cut   short term   short-circuit