Nainstalujte si:
       

Překlad shook


shook = třásl (7. p.); třásl se; třásli se; bednový přířez; přířez; bedna rozebraná na části (kvůli snazší dopravě); střílet (4. p.)


Překlad shook z webu:
It shook him.  Vzalo ho to.
The priest shook it.  Mnich mu s ní potřásl.
You've got 'em shook up.  Vylekal jsi je.
He stood, and they shook hands.  Vstal a potřásl mu rukou.
No, he said blandly and shook his head.  Ne, zašeptal a zavrtěl hlavou.
It was the sudden silence that shook me awake.  Probudilo mě ticho.
Politely the other two got up and shook hands.  Oba zdvořile vstali a potřásli si s ním rukama.
Again he began to get up but she shook her head.  Znovu se chtěl zvednout, ale vrtěla hlavou.
The other agent came out of the van and shook his head.  Druhý agent vystoupil z dodávky a zavrtěl hlavou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshooting   shop-window   shopping   shore   short   short circuit   short cut   short term