Nainstalujte si:
       

Překlad shock


shock = šok; šokovat (4. p.); otřes (též přen.); úder (též přen.); šokový; náraz (též přen.); leknutí; kupa (snopů ap.); mandel (kupa snopů); chumáč (vlasů); pes pudl; pohoršení; způsobit otřes; otřást; způsobit pohoršení; dát pohoršení; pohoršit; rána; vyděsit
alighting shock = přistávací náraz; náraz při přistání;
bumper shock = tlumič nárazníku; nárazníkový tlumič;
cold shock = studený šok; hypovolemický šok;
electric shock = elektrický úder; elektrický šok; rána proudem (elektr.); hydraulický ráz;

Překlad shock z webu:
Shock me again.  Můžete mě znovu šokovat.
The shock turned her head.  Náraz obrátil příď.
I'm in shock now.  Já jsem v šoku teď.
This calls for shock treatment.  To chce šok.
I was crying in shock and horror and pity.  Křičel jsem úlekem a hrůzou a lítostí.
He blinked, a sense of shock touching his soul.  Náhle šokované zamrkal.
Would it not be a terrible shock to her?  Nebude pro ni novina znamenat hrozný šok?
We need to cash in on the shock of it all.  Musíme z toho šoku vytěžit co nejvíc.
Melein set her arms in an attitude of shock and scorn.  Ale chcete mi vzít mé děti a dát jim dům.
Would you like to see what happens when the shock is delivered?  Chtěl bys vidět, co se stane, když dostaneš šok?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshock absorber   shocked   shoe brake   shook   shooting   shop-window   shopping   shore