Nainstalujte si:
       

Překlad shipment


shipment = nakládání; expedice; nakládání na loď; lodní zásilka; nalodění; lodní doprava; naložení; náklad; lodní přeprava; odeslání; doprava; dodávka; dovoz lodí; lodní náklad; odvezení zboží (k odběrateli); přeprava; zasílání; přeprava lodí; nakládka na loď
arms shipment = náklad zbraní; dodávka zbraní;
consolidated shipment = zásilka připravená k odeslání; sdružená zásilka;
drop shipment = přímá dodávka zboží; dodávka zboží od výrobce; rozvážka;
short shipment = zkrácená dodávka; nenaloděná zásilka;

Překlad shipment z webu:
The shipment had been five thousand units .  Lodní zásilka obsahovala pět tisíc samopalů...
The real shipment was completed an hour ago.  Skutečnou zásilku odvezli už před hodinou.
He had a shipment coming in from the islands.  Měl mu z ostrovů připlout náklad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshirt   shock   shock absorber   shocked   shoe brake   shook   shooting   shop-window